De interne communicatie optimaliseren,

de beste investering voor alle organisaties.

Slechte interne communicatie, inefficiënte vergaderingen, misverstanden en conflicten

kosten onnodig veel tijd en geld. Dat is waarmee ik al veel organisaties heb mogen helpen.


Na meer dan 20 jaar opleiding en coaching geven omtrent zowat alles wat met communicatie te maken heeft, ben ik ervan overtuigd dat

een zeer nauwe samenwerking met directie en leidinggevenden cruciaal is. Daarom zijn al mijn trajecten top - down. 

Elke organisatie, elk team is anders. Ik engageer mij graag om steeds eerst met jullie te overleggen en samen op zoek te gaan naar manieren die echt werken in jullie specifieke situatie.

Mijn ervaring leerde me dat er ondanks alle verschillen een aantal inzichten zijn die voor alle organisaties een stevige meerwaarde opleveren. Deze inzichten zitten in de issentie - methodiek en die geef ik jullie graag, in een korte cursus van 3 uur.

 

De neuzen in de juiste richting krijgen, efficiënt en respectvol met elkaar omgaan is minder moeilijk dan je denkt!

Tatiana Vansteenbeeck


Ik heb intussen ruim 20 jaar ervaring als communicatietrainer, relatiecoach en bemiddelaar.

We kunnen enkel het beste in elkaar naar boven halen als we vanuit verbinding met elkaar omgaan op een open, respectvolle en evenwaardige manier. Ik sta bekend dat ook zelf te doen en bovendien op een snelle, luchtige, heldere ietwat provocatieve manier tot de essentie door te dringen en mensen te bewegen.

De ‘Issentie 5-stappen-methode’ is de manier die ik heb ontwikkeld om mijn boodschap over te brengen. Met enthousiasme en overtuigingskracht pas ik die met veel positieve effecten toe.

Hoe gaat onze samenwerking in zijn werk :


Een intern communicatie verbeter traject zal steeds een opeenvolging zijn van een groepsopleiding en

individuele gesprekken.


 Stap 1:

Als je wilt weten of dit ook voor uw organisatie kan werken, vul dan het contactformulier in op deze site. Ik neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op om te vertellen wat de mogelijkheden zijn.Tijdens ons gesprek beantwoord ik graag al je vragen en maken we indien gewenst een afspraak voor een kennismakingsessie. De ‘kennismakingsessie’ is, tegen een kleine vergoeding, al meteen de opleiding ‘verbindend communiceren’ volgens de 'Issentie methode'.

Het is de bedoeling dat enkel de beslissingnemers, directie en/of leidinggevenden aanwezig zijn op deze sessie. 

 

Als na deze sessie overgegaan wordt tot een samenwerking dan was de kennismakingsessie alvast de eerste stap.


Stap 2:

Individueel gesprek met de directie. Tijdens dit gesprek gaan we samen de doelstelingen van dit traject bepalen en zal ik mij verder afstemmen en voorbereiden op de specifieke situatie en uitdagingen van uw organisatie. We nodigen samen uw team of de leidinggevenden uit om naar de korte opleiding te komen.


Stap 3 :

3 uur opleiding directie en/of leidinggevenden.

Vooraleer ik opleiding geef aan een team informeer ik eerst de leidinggevende en/of directie van dat team. 


Stap 4:

Voor elke opleiding zal ik steeds contact nemen met de leidinggevende van het team om af te stemmen en mij voor te bereiden op de specifieke situatie en/of uitdagingen van dat team. We nodigen samen uw medewerkers uit om naar de opleiding te komen.


Stap 5 :

In deze stap is het de bedoeling om samen met de leidinggevende de opleiding te geven.

 

Op dit punt kunnen leidinggevenden samen met hun teams de methodiek zelf gaan toepassen in hun vergaderingen en andere situaties waar goed communiceren van belang is. 


Verankering : 

Elke deelnemer krijgt na de opleiding een korte samenvatting waar de 'Issentie Methode' overzichtelijk en toepasbaar opstaat. Daarenboven krijgt elke organisatie ook een affiche met hetzelfde schematisch overzicht van de 'Issentie Methode' om op te hangen in de vergaderruimte.

Als extra ondersteuning en verankering raad ik ook steeds een korte extra opleiding aan omtrent typologie aan. Deze 3 uur durende opleiding is een verder bouwen op de Issentie-methodiek maar dan specifiek toegespitst op de verschillende types mensen. Dit levert een extra meerwaarde op en kan aansluitend aangeboden worden aan de teams maar kan ook het jaar nadien gegeven worden als reminder met extra aanvulling.


Op maat van uw organisatie is verdere ondersteuning optioneel mogelijk: 

Ik kan bijvoorbeeld op aanvraag samen met leidinggevenden een team vergadering voorbereiden omtrent een specifiek ‘moeilijk onderwerp’ voor dit team. Het is ook mogelijk om samen met de leidinggevenden een vergadering te leiden.

Ik kan je ook ondersteunen om een personeelsbevraging te organiseren die werkelijk werkbare resultaten zal leveren.

Je kan ook op mij rekenen om medewerkers individueel te coachen omtrent alle issues die met communicatie te maken hebben.