Top-down trajecten ter bevordering van de interne communicatie in alle organisaties.

Vanaf nu veel minder geld, tijd en energie verliezen aan slechte communicatie, misverstanden, conflicten

en inefficiënte vergaderingen,dat is waar ik graag samen met jullie voor ga!


Na meer dan 20 jaar opleiding en coaching geven omtrent zowat alles wat met communicatie te maken heeft, ben ik ervan overtuigd dat

een zeer nauwe samenwerking met directie en leidinggevenden cruciaal is. Daarom zijn al mijn trajecten top - down. 

Elke organisatie, elk team is anders. Ik engageer mij graag om steeds eerst met jullie te overleggen en samen op zoek te gaan naar manieren die echt werken in jullie specifieke situatie.

Mijn ervaring leerde me dat er ondanks alle verschillen een aantal inzichten zijn die voor alle organisaties een stevige meerwaarde betekenen. Deze inzichten zitten vervat in de issentie - methodiek en die breng ik jullie graag als uitgangspunt van onze samenwerking, in een opleiding van 3 uur.

 

De neuzen in de juiste richting krijgen, efficiënt en respectvol met elkaar omgaan is minder moeilijk dan je denkt!

Tatiana Vansteenbeeck


Ik heb intussen ruim 20 jaar ervaring als communicatietrainer, relatiecoach en bemiddelaar.

Ik ben er helemaal van overtuigd dat we enkel het beste in elkaar naar boven halen als we vanuit verbinding met elkaar omgaan op een open, respectvolle en evenwaardige manier. Ik sta bekend om dat ook zelf te doen en bovendien op een snelle, luchtige, heldere ietwat provocatieve manier tot de essentie door te dringen en mensen te bewegen.

De ‘Issentie 5-stappen-methode’ is de tool die ik ontwikkelde om mijn boodschap over te brengen en dat doe ik steeds met veel enthousiasme en overtuigingskracht.

Hoe gaat onze samenwerking in zijn werk :


Een top - down traject zal steeds een opeenvolging zijn van groepsopleiding en

individuele gesprekken.


 Stap 1:

Als je interesse hebt om kennis te maken, vul dan het contactformulier in op deze site. Ik neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op om verder af te stemmen.Tijdens ons eerste telefonisch gesprek beantwoord ik graag al je vragen en maken we indien gewenst een afspraak voor een kennismakingsessie. De ‘kennismakingsessie’ is, tegen een kleine vergoeding, al meteen de opleiding ‘verbindend communiceren’ volgens de 'Issentie methode'.

Het is de bedoeling dat enkel de beslissingnemers, directie en/of leidinggevenden aanwezig zijn op deze sessie. 

 

Als na deze sessie overgegaan wordt tot een samenwerking dan was de kennismakingsessie alvast de eerste stap.


Stap 2:

Individueel gesprek met de directie. Tijdens dit gesprek gaan we samen de doelstelingen van dit traject bepalen en kan ik mij verder afstemmen en voorbereiden op de specifieke situatie en uitdagingen van uw organisatie. We nodigen samen het team of de leidinggevenden uit om naar de opleiding te komen.


Stap 3 :

3u opleiding directie en/of leidinggevenden.

Vooraleer ik opleiding geef aan een team wil ik eerst de leidinggevende en/of directie van dat team mee hebben in het verhaal. 


Stap 4:

Voor elke opleiding zal ik steeds contact nemen met de leidinggevende van het team om af te stemmen en mij voor te bereiden op de specifieke situatie en/of uitdagingen van dat team. We nodigen samen uw medewerkers uit om naar de opleiding te komen.


Stap 5 :

De opleiding geven aan de leidinggevende samen met zijn team.

 

Op dit punt kunnen leidinggevenden samen met hun teams de methodiek zelf gaan toepassen in hun vergaderingen en andere situaties waar goed communiceren van belang is. 


Verankering : 

Elke deelnemer krijgt na de opleiding een steekkaart waar de 'Issentie Methode' overzichtelijk en toepasbaar opstaat. Daarenboven krijgt elke organisatie ook een affiche met hetzelfde schematisch overzicht van de 'Issentie Methode' om op te hangen in de vergaderruimte.

Als extra ondersteuning en verankering raad ik ook steeds de opleiding omtrent typologie aan. Deze 3 uur durende opleiding is een verder bouwen op de Issentie-methodiek maar dan specifiek toegespitst op de verschillende types mensen. Deze benadering levert zeker een meerwaarde op en kan direct aansluitend aangeboden worden aan de teams maar kan ook het jaar nadien gegeven worden als reminder met extra aanvulling.


Op maat van uw organisatie is verdere ondersteuning optioneel mogelijk: 

Ik kan op aanvraag samen met leidinggevenden een team vergadering voorbereiden omtrent een specifiek ‘moeilijk onderwerp’ voor dit team.

Het is ook mogelijk om samen met de leidinggevenden de vergadering voorzitten.

Ik kan je ook ondersteunen om een personeelsbevraging te organiseren die werkelijk werkbare resultaten zal leveren.

Je kan ook op mij rekenen om medewerkers individueel te coachen omtrent alle issues die met communicatie te maken hebben.